Naše akcie » 2% podporte nás

2% podporte nás

01. 02. 2024 2percenta fliper img

Milí naši plavci, priatelia a známi,

dovoľujeme si Vás poprosiť o venovanie 2% z Vašich daní našej plaveckej škole, ktoré môžete každý rok poukázať ľubovoľnému subjektu, ako sme aj my. 

Plavecké kurzy a detské tábory organizujeme už od roku 2011 a pomohli sme vybudovať vzťah k vode a samotnému plávaniu stovkám nielen detí a mladistvých, ale aj dospelým a seniorom. Žiaľ aktuálna celospoločenská situácia nám nepraje. Náklady na prevádzku bazénov neustále rastú, a tak zákonite narastá aj členský príspevok do našej plaveckej školy. Tým pádom už mnohým záujemcom o naše kurzy neostávajú prostriedky na kúpu základného vybavenia potrebného pre kvalitný tréning.
Radi by sme aj naďalej ponúkali naše služby celému spektru záujemcov, malým aj veľký, bez ohľadu na to, z akej sociálnej a spoločenskej vrstvy pochádzajú.
Vaše 2% by sme využili na kúpu tréningových pomôcok, vybavenia bazéna a na rôzne školenia, ktoré nám pomôžu sprístupniť, skvalitniť a zatraktívniť tréningový proces pre našich plavcov.

Ak si aj Vaša časť daní nájde cestu k FLIPEROVI, veľmi pekne ďakujeme, nesmierne si to vážime!

Darovať percentá nie je povinnosťou, ale právom daňovníka. Daňovníci môžu darovať percentá z dane prostredníctvom daňového priznania štandardne do 31. marca (ak si daňové priznanie robíte sami), čo je posledný deň kedy možno podať daňové priznanie a následne ho osobne alebo poštou doručiť na príslušný daňový úrad.

Iný termín na darovanie platí pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie urobil zamestnávateľ.
Tí môžu vyhlásenie o darovaní percent z dane urobiť do konca apríla. Vyhlásenie je následne potrebné doručiť na príslušný daňový úrad.

  • Fyzické osoby, teda zamestnanci aj samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj právnické osoby (firmy) môžu 2% darovať prostredníctvom daňového priznania.
  • Fyzická osoba si môže vybrať len jedného prijímateľa podielu zo zaplatenej dane. Právnické osoby môžu sumu rozdeliť medzi viaceré subjekty.
  • Zaregistrované organizácie, ktoré financie z 2% daní dostanú, smú tieto prostriedky použiť len na účel, ktorý majú uvedený v predmete činnosti.
  • V prípade, že svoje 2 % nikomu nevenujete, prepadnú v prospech štátu.