Naše akcie » Denný športový tábor 2021

Denný športový tábor 2021

26. 05. 2020 IMG 20190718 135405

Vážení rodičia, milé deti,

veľmi nás teší, že aj tento rok - už po ôsmykrát, nám okolnosti dovolia opäť zorganizovať denný letný športovo - plavecký tábor, do ktorého by sme všetky deti radi pozvali. Tábor je určený pre deti od 5 do 12 rokov, ktoré už majú nejaké skúsenosti s plávaním. 

Aj tento rok bude tábor prebiehať v dvoch turnusoch v priestoroch FEI STU priamo v Bratislave, kde máme vynikajúce zázemie pre športové vyžitie.
Pre deti je pripravený celodenný športový program zameraný na všestrannú pohybovú a športovú prípravu – základy viacerých kolektívnych športov, rôzne súťaže, ľahká turistika, poznávacie, vzdelávacie, tvorivé činnosti a mnoho iného. Hlavným bodom je samozrejme plavecký výcvik. 
Celým táborom budú deti sprevádzať naši kvalifikovaní tréneri, ktorých detičky dobre poznajú z našich plaveckých kurzov.

Počas celého trvania budeme samozrejme dbať na dodržiavanie všetkých prísnych hygienických a preventívnych nariadení.

 

Základné informácie

Termín tábora:

1. turnus od 12.7. do 16.7.2021 - FEI STU, Ilkovičova 3, Mlynská dolina, 812 19 Bratislava

2. turnus od 19.7. do 23.7.2021 - FEI STU, Ilkovičova 3, Mlynská dolina, 812 19 Bratislava

Miesto pre odovzdávanie a preberanie si detí - FEI STU - pred vchodom na bazén (vrátnica).

Cena: 152€, 30€ záloha sa platí vopred.

Počet detí v jednom turnuse je limitovaný.

 

Mimoriadne opatrenia, povinnosti zúčastnených (budeme aktualizovať):

 • rúško nie je povinné (pre deti, mládež a personál) v rámci miesta konania tábora, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode; inak treba rúško používať v súlade s platnými nariadeniami

Zoznam zvyšných vecí, ktoré dieťa potrebuje:

 • fotokópiu karty poistenca
 • prípadné lieky, ktoré dieťa užíva
 • športové oblečenie + náhradné oblečenie (vrátane nepremokavej bundy, čapice a pevnej športovej obuvi)
 • plavecké potreby (plavky, osuška, čapica, okuliare)
 • opaľovací krém
 • fľašu na pitný režim, hygienické vreckovky

Deťom nie je potrebné baliť sladkosti alebo iné potraviny, nakoľko vyvážená strava je plne zabezpečená.

Rodičov prosíme, aby v prípade akýchkoľvek individuálnych potrieb detí (alergia, lieky, špeciálna strava...) uviedli tieto informácie do prihlášky. Stravu je možné pre dieťa na požiadanie upraviť.

Deti budú v prípade priaznivého počasia tráviť väčšinu času pohybovými činnosťami, preto je nutné tomu prispôsobiť oblečenie a hlavne obuv (tenisky).

Deti by nemali mať pri sebe žiadne cennosti (peniaze, mobil, tablet, šperky atd.), za ich stratu či poškodenie nezodpovedáme.

 

Počas celého pobytu je zabezpečená:

 • dezinfekcia rúk a priestorov       
 • strava (desiata, obed, ľahký olovrant) + celodenný pitný režim
 • celodenný program zameraný na pohybovú a kreatívnu činnosť
 • spoločenská miestnosť (deti si tam môžu nechávať svoje veci)
 • poldenný výlet 
 • kvalifikovaní a skúsení inštruktori a zdravotný dozor
 • rôzne športoviská a športové pomôcky (multifunkčné trávnaté ihrisko, telocvične, lezecká stena, vonkajší aj vnútorný bazén, lopty, rakety, potreby na tvorivú činnosť...)
 • sladké odmeny a darček

 

Program 

7:30 - 8:00 preberanie detí, odloženie vecí

8:00 - 8:45 rozcvička, príprava pomôcok, športové súťaže

9:00 - 10:00 plavecký tréning

10:15 - 11:00 desiata

11:00 - 12:45 športový program podľa denného plánu (rôzne kolekívne a infividuálne športy, súťaže, hry...)

13:00 - 14:00 obed

14:00 - 14:45 odpočinková činnosť (tvorivé, vzdelávacie a poznávacie aktivity)

15:00 - 16:00 plavecký tréning 

16:15 - 16:30 ľahký olovrant a čakanie na rodičov

 

Program sa môže líšiť v závislosti od počasia.

V pláne je tiež návšteva Botanickej záhrady/Vodárenskej záhrady, poldenný výlet, hľadanie "pokladu", opekačka na Železnej studničke a ochutnáme zmrzlinu.

 

Prihláška a poplatok

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru nižšie. Zároveň je nutné s odoslaním a následným potvrdením prihlášky uhradiť zálohu 30€ (alebo plnú sumu 152€) prevodom na IBAN: SK05 0900 0000 0051 3767 8536, do poznámky uveďte meno dieťaťa. Miesto máte rezervované až po tom, čo vašu zálohu zaevidujeme na našom účte.

 

Storno podmienky

Záloha je v prípade odhlásenia dieťaťa 5 pracovných dní pred začiatkom tábora a neskôr nevratná. V prípade zaplatenia celej sumy (152€), vrátime pri odhlásení dieťaťa 5 pracovných dní pred začiatkom tábora a neskôr iba rozdiel (122€).
V prípade zrušenia tábora zo strany organizátora Vám bude vrátená plná suma.

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na info@plavaniefliper.sk alebo na tel. 0903 150 611.

 

Na všetky detičky sa veľmi tešíme!

 

Prihláškový formulár