Naše akcie » Denný športovo - plavecký tábor 2021

Denný športovo - plavecký tábor 2021

26. 05. 2020 IMG 20190718 135405

Vážení rodičia, milé deti,

veľmi nás teší, že aj tento rok - už po ôsmykrát, nám okolnosti dovolia opäť zorganizovať denný letný športovo - plavecký tábor, do ktorého by sme všetky deti radi pozvali. Tábor je určený pre deti od 5 do 12 rokov, ktoré už majú nejaké skúsenosti s plávaním. 

Aj tento rok bude tábor prebiehať v dvoch turnusoch v priestoroch FEI STU priamo v Bratislave, kde máme vynikajúce zázemie pre športové vyžitie.
Pre deti je pripravený celodenný športový program zameraný na všestrannú pohybovú a športovú prípravu – základy viacerých kolektívnych športov, rôzne súťaže, ľahká turistika, poznávacie, vzdelávacie, tvorivé činnosti a mnoho iného. Hlavným bodom je samozrejme plavecký výcvik. 
Celým táborom budú deti sprevádzať naši kvalifikovaní tréneri, ktorých detičky dobre poznajú z našich plaveckých kurzov.

Počas celého trvania budeme samozrejme dbať na dodržiavanie všetkých prísnych hygienických a preventívnych nariadení.

 

Základné informácie

Termín tábora:

1. turnus od 12.7. do 16.7.2021 - OBSADENÉ

2. turnus od 19.7. do 23.7.2021 - OBSADENÉ

Miesto konania: areál FEI STU, Ilkovičova 3, Mlynská dolina, 812 19 Bratislava

Cena: 152€, 30€ záloha sa platí vopred.

Každý účastník tábora by mal mať už zvládnuté minimálne základy plávania, ako sú správne kopanie, spývanie, vydychovanie do vody, skok do vody, ponorenie sa.

Miesto pre odovzdávanie a preberanie si detí je pred vchodom do bazéna.

Počet detí v jednom turnuse je limitovaný.

 

Mimoriadne opatrenia a povinnosti zúčastnených podľa posledných zverejnených informácií:

 • RT-PCR test - nie je povinný
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti diaťaťa - nie je povinné 
 • Rúško - nie je povinné

 

Zoznam zvyšných vecí, ktoré dieťa potrebuje:

 • fotokópiu karty poistenca - dieťa ju má pribalenú na mieste, o ktorom vie
 • prípadné lieky, ktoré dieťa užíva
 • športové oblečenie + náhradné oblečenie (vrátane nepremokavej bundy, čapice a pevnej športovej obuvi)
 • plavecké potreby (plavky, osuška, čapica, okuliare)
 • opaľovací krém
 • fľašu na pitný režim, hygienické vreckovky

 

Deťom nie je potrebné baliť sladkosti alebo iné potraviny, nakoľko vyvážená strava je plne zabezpečená.

Rodičov prosíme, aby v prípade akýchkoľvek individuálnych potrieb detí (alergia, lieky, špeciálna strava...) uviedli tieto informácie do prihlášky. Stravu je možné pre dieťa na požiadanie upraviť.

Deti budú v prípade priaznivého počasia tráviť väčšinu času pohybovými činnosťami, preto je nutné tomu prispôsobiť oblečenie a hlavne obuv (tenisky).

Deti by nemali mať pri sebe žiadne cennosti (peniaze, mobil, tablet, šperky atd.), za ich stratu či poškodenie nezodpovedáme.

 

Počas celého pobytu je zabezpečená:

 • dezinfekcia rúk a priestorov       
 • strava (desiata, obed, ľahký olovrant) + celodenný pitný režim
 • celodenný program zameraný na pohybovú a kreatívnu činnosť
 • spoločenská miestnosť (deti si tam môžu nechávať svoje veci)
 • poldenný výlet 
 • kvalifikovaní a skúsení inštruktori a zdravotný dozor
 • rôzne športoviská a športové pomôcky (multifunkčné trávnaté ihrisko, telocvične, lezecká stena, vonkajší aj vnútorný bazén, lopty, rakety, potreby na tvorivú činnosť...)
 • sladké odmeny a darček

 

Program 

7:30 - 8:00 preberanie detí, odloženie si vecí

8:30 - 9:30 plavecký tréning 

9:45 - 10:15 desiata 

10:15 - 12:45 športový program podľa denného plánu (rôzne kolekívne a infividuálne športy, súťaže, hry...)

13:00 - 13:45 obed

13:45 - 14:45 odpočinková činnosť (tvorivé, vzdelávacie a poznávacie aktivity)

15:00 - 16:00 plavecký tréning 

16:15 - 16:30 ľahký olovrant a čakanie na rodičov

 

Program sa môže líšiť v závislosti od počasia.

 

Prihláška a poplatok

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru nižšie. Zároveň je nutné s odoslaním a následným potvrdením prihlášky uhradiť zálohu 30€ (alebo plnú sumu 152€) prevodom na IBAN: SK05 0900 0000 0051 3767 8536, do poznámky uveďte meno dieťaťa. Miesto máte rezervované až po tom, čo vašu zálohu zaevidujeme na našom účte.

 

Storno podmienky

Záloha je v prípade odhlásenia dieťaťa 5 pracovných dní pred začiatkom tábora a neskôr nevratná. V prípade zaplatenia celej sumy (152€), vrátime pri odhlásení dieťaťa 5 pracovných dní pred začiatkom tábora a neskôr iba rozdiel (122€).
V prípade zrušenia tábora zo strany organizátora Vám bude vrátená plná suma.

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na info@plavaniefliper.sk alebo na tel. 0903 150 611.

 

Na všetky detičky sa veľmi tešíme!