Naše akcie » Denný športovo - plavecký tábor 2024

Denný športovo - plavecký tábor 2024

17. 03. 2024 denny tabor slider 2024 1

Vážení rodičia, milé deti,

veľmi nás teší, že aj tento rok - už po desiaty krát môžeme opäť zorganizovať denný letný športovo - plavecký tábor, do ktorého by sme všetky deti radi pozvali. Tábor je určený pre deti od 5 do 13 rokov, ktoré už majú nejaké skúsenosti s plávaním (popisujeme ich nižšie). 

Aj tento rok bude tábor prebiehať v dvoch turnusoch v areáli FEI STU priamo v Bratislave, kde máme vynikajúce zázemie pre pohybové vyžitie.
Pre deti je pripravený celodenný športový program zameraný na všestrannú pohybovú a športovú prípravu – základy viacerých kolektívnych športov, rôzne súťaže, ľahká turistika, poznávacie, vzdelávacie, tvorivé činnosti a mnoho iného. Hlavným bodom programu je samozrejme plavecký výcvik - 2x denne. 
Celým táborom budú deti sprevádzať naši kvalifikovaní tréneri, ktorých detičky dobre poznajú z našich plaveckých kurzov.

 

Základné informácie

Termín tábora:

1. turnus od 8.7. do 12.7.2024

2. turnus od 15.7. do 19.7.2024

Miesto konania: areál FEI STU, Ilkovičova 3, Mlynská dolina, 812 19 Bratislava

Cena: 180€, záloha vo výške 60€ sa platí vopred.

Každý účastník tábora by mal mať už zvládnuté základné prvky plávania, ako sú správne kopanie, splývanie, vydychovanie do vody, skok do vody, ponorenie sa a orientáciu vo vode.

Miesto pre odovzdávanie a preberanie si detí je pred vchodom do bazéna.

Počet detí v jednom turnuse je limitovaný.

 

Zoznam zvyšných vecí, ktoré dieťa potrebuje:

 • fotokópiu karty poistenca - dieťa ju má pribalenú na mieste, o ktorom vie
 • prípadné lieky, ktoré dieťa užíva
 • športové oblečenie + náhradné oblečenie (vrátane nepremokavej bundy, čapice a pevnej športovej obuvi)
 • plavecké potreby (plavky, osuška, čapica, okuliare)
 • opaľovací krém
 • fľašu na pitný režim, hygienické vreckovky

Deťom nie je potrebné baliť sladkosti alebo iné potraviny, nakoľko vyvážená strava je plne zabezpečená.

Rodičov prosíme, aby v prípade akýchkoľvek individuálnych potrieb detí (alergia, lieky, špeciálna strava...) uviedli tieto informácie do prihlášky. Stravu je možné pre dieťa na požiadanie upraviť.

Deti budú v prípade priaznivého počasia tráviť väčšinu času pohybovými činnosťami, preto je nutné tomu prispôsobiť oblečenie a hlavne obuv (tenisky).

Deti by nemali mať pri sebe žiadne cennosti (peniaze, mobil, tablet, šperky atd.), za ich stratu či poškodenie nezodpovedáme.

 

Počas celého pobytu je zabezpečená:    

 • strava (desiata, obed, ľahký olovrant) + celodenný pitný režim
 • celodenný program zameraný na pohybovú a kreatívnu činnosť
 • spoločenská miestnosť (deti si tam môžu nechávať svoje veci)
 • poldenný výlet 
 • kvalifikovaní a skúsení inštruktori 
 • rôzne športoviská a športové pomôcky (multifunkčné trávnaté ihrisko, telocvične, lezecká stena, vonkajší aj vnútorný bazén, lopty, rakety, potreby na tvorivú činnosť...)
 • sladké odmeny a darček

 

Program 

7:30 - 8:00 preberanie detí, odloženie si vecí

8:10 - 8:45 ranná rozcvička

9:00 - 10:00 plavecký tréning

10:15 - 10:45 desiata

11:00 - 12:45 športový program podľa denného plánu (rôzne kolektívne a individuálne športy, súťaže, hry...)

13:00 - 13:45 obed

14:00 - 14:45 odpočinková činnosť (tvorivé, vzdelávacie a poznávacie aktivity)

15:00 - 16:00 plavecký tréning 

16:00 - 16:30 ľahký olovrant a čakanie na rodičov

Program sa môže líšiť v závislosti od okolností.

 

Prihláška a poplatok

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru nižšie. Zároveň je nutné uhradiť zálohu 60€ (alebo plnú sumu 180€) v hotovosti alebo prevodom na IBAN: SK05 0900 0000 0051 3767 8536, do poznámky uveďte meno dieťaťa. Miesto má záujemca rezervované až keď jeho zálohu zaevidujeme na našom účte. Zvyšok sumy sa uhrádza v prvý deň tábora pri odovzdávaní detí v hotovosti.

 

Storno podmienky

Záloha je v prípade odhlásenia dieťaťa 5 dní pred začiatkom tábora a neskôr nevratná. V prípade zaplatenia celej sumy (180€), vrátime pri odhlásení dieťaťa 5 dní pred začiatkom tábora a neskôr iba rozdiel (120€).
V prípade zrušenia tábora zo strany organizátora Vám bude vrátená plná suma.

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na info@plavaniefliper.sk alebo na tel. 0903 150 611.

 

Na všetky detičky sa veľmi tešíme!

 

Prihláškový formulár
Prečítajte si stručný popis k jednotlivým výkonnostným úrovniam