plavecké kurzyplavecké kurzy

Prihlasovanie do nasledujúceho Letného kurzu 2023 bude možné od  začiatku apríla. 

Kurzy a kategórie » Nasledujúce kurzy
  • Nasledujúce kurzy

Prehľad  plaveckých kurzov v školskom roku 2022/2023

 

  Nasledujúci Letný kurz 2023 sa bude konať v mesiacoch máj - jún 2023

Prihlasovanie bude možné od začiatku apríla.