Kurzy a kategórie » Dospelí neplavci
  • Dospelí neplavci

Za neplavca považujeme dospelého človeka, ktorý nemá žiadne alebo len minimálne skúsenosti s plávaním a na hladine sa nedokáže udržať samostatne dlhšiu dobu (viac ako 5 sekúnd). 

Účastník by si mal počas kurzu osvojiť všetky plavecké zručnosti, ako sú správne dýchanie, splývanie, vznášanie sa, orientácia pod vodou, skok do vody a napodobňovanie jednoduchých plaveckých pohybov. Mal by zvládnuť preplávať súvisle s plaveckou doskou aspoň 25 metrov kraulovými a znakovými nohami.

Prepáčte, túto kategóriu momentálne nemáme v ponuke našich kurzov