Dôležité informácie

Vymeškané tréningy a náhrady

 • Rodič (účastník kurzu) je povinný nahlásiť neúčasť na tréningu na e-mailovú adresu odhlaskyanahrady@plavaniefliper.sk (nie telefonicky, sms, ani na inú e-malovú adresu) NAJNESKÔR do 12:00 daného tréningového dňa. 
 • Na adresu odhlaskyanahrady@plavaniefliper.sk tiež prosíme zasielať dopyt na náhrady, ktorý evidujeme NAJSKÔR 24 hod. pred predmetným tréningom. V prípade, že sa uvoľní vhodné miesto práve pre Vás, bezodkladne Vás o tom budeme informovať. 
 • Účastník, ktorý navštevuje kurz 2x týždenne má nárok na 2 náhrady v prípade, že svoju neúčasť riadne ohlásil.
 • Účastník, ktorý navštevuje kurz 1x týždenne má nárok na 1 náhradu v prípade, že svoju neúčasť riadne ohlásil.
 • Tréning, z ktorého účastník kurzu nebol riadne a včas odhlásený nie je možné nahradiť.
 • Náhrady je možné čerpať aj v nasledujúcom kurze bez toho, aby bol záujemca v ňom riadne zapísaný.
 • Vrátenie peňazí alebo odrátanie sumy za neabsolvované tréningy z aktuálnej alebo nasledujúcej platby nie je možné.
 • V prípade, že účastník nemôže z nejakého vážneho dôvodu v kurze pokračovať, je nútený ho predčasne ukončiť (e-mailom) a kurz sa ešte nenachádza vo svojej druhej polovici, má po dohode nárok si neabsolvované tréningy odrátať z platby za nasledujúci kurz alebo môže požiadať o vrátenie polovice zaplatenej sumy, nie však viac. Ak sa daný kurz nachádza už vo svojej druhej polovici, vrátenie polovice uhradenej sumy možné nie je.
 • Podrobnejšie informácie uvádzame vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Na FEI STU

 • Účastník kurzu (jeho zákonný zástupca), ktorý má záujem o kľúč od skrinky v šatni na začiatku kurzu dostane na vrátnici členskú kartu, na ktorú napíše meno dieťaťa (svoje meno). Po odovzdaní karty na vrátnici pred tréningom mu bude vždy vydaný kľúč a po jeho vrátení dostane svoju kartu späť.
 • Rodičia majú povolený vstup do šatne len v prípade, že má dieťa v kategórii Predškoláci a pri prezliekaní a sprchovaní potrebuje pomoc. K bazénu už rodič nevstupuje, po osprchovaní odovzdá dieťa trénerovi a na konci tréningu si ho preberie pri vstupe do šatne z bazéna.
 • V prípade, že dieťa ešte nie je v školskom veku (6 a viac ročné), rodič s ním ide do šatne podľa pohlavia (páni do pánskej, dámy do dámskej šatne). Ak je už dieťa v školskom veku, ide do šatne podľa svojho pohlavia.
 • Rodič predškoláka svoje dieťa pred začiatkom tréningu odovzdá pridelenému trénerovi a opúšťa priestor bazéna. Späť sa vracia až tesne pred skončením tréningu a dieťa si prevezme od trénera späť. 
 • Deti v kategórií Predškoláci rodičia sprchujú tesne pred tréningom, ostatné (vyššie) kategórie sa sprchujú spoločne po kolektívnej rozcvičke. 

Na ZŠ Turnianska

 • Rodičia majú podľa nariadenia riaditeľky školy povolený vstup len po vestibul bazéna.
 • V prípade, že sa dieťa ešte nie je schopné prezliecť samo, je k dispozícii označená šatňa pre deti s rodičmi v chodbe na pravej strane oproti vestibulu bazéna. Tieto deti následne vyzdvihne vo vestibule bazéna personál plaveckej školy tesne pred začiatkom ich tréningu a po ňom ich na rovnakom mieste odovzdá späť rodičovi.
 • Staršie školopovinné deti do šatní a k bazénu vstupujú, sprchujú sa, prezliekajú sa a odchádzajú samé.
 • Žiaci ZŠ Turnianska môžu byť v prípade záujmu pred tréningom odvedení k bazénu jedným z vychovávateľov. Je potrebné to uviesť v elektronickej prihláške. Po skončení tréningu sa už dieťa nevracia do školského klubu a rodič si ho vyzdvihuje vo vestibule bazéna. 

Všeobecné pre obe prevádzky

 • Vstup do šatne je možný najskôr 15 minút pred začatím tréningu a k bazénu je povolené vstupovať najskôr 3 minúty pred samotným tréningom.
 • Dieťa k bazénu prichádza v plavkách určených na športový tréning, s plaveckou čapicou, plaveckými okuliarmi, uterákom či županom a vhodnou protišmykovou obuvou. 
 • V šatniach a v sprchách je povolené zdržiavať sa len nevyhnutný čas.
 • Rodič (plnoletý účastník sám za seba) zodpovedá za vyhovujúci zdravotný stav dieťaťa. Neprípustné sú zápaly dýchacích ciest, herpes, bradavice a rôzne iné infekčné ochorenia, či otvorené rany.
 • Účastníci kurzu, ktorí majú záujem plynule pokračovať aj v nasledujúcom kurze majú prednostné právo pred novými záujemcami. 
 • Otvorený tréning pre všetkých rodičov je vždy prvý a posledný v aktuálnom kurze. 
 • Ponúkame možnosť tiež individuálneho/súkromného tréningu pre všetky vekové a výkonnostné kategórie s jedným z našich trénerov v bazéne podľa svojho výberu. V prípade záujmu je potrebné nás kontaktovať e-mailom.
 • Počas sviatkov a školským prázdnin (zapísaných v oficiálnom kalendári školských prázdnin) sa tréningy nekonajú. Konkrétne dátumy sú vždy vopred zverejnené na našej stránke pri konkrétnych kurzoch.
 • Na tréningoch nepoužívame nafukovacie rukávniky či kolesá, k dispozícií máme certifikované plavecké pomôcky, ktoré napomáhajú ku kvalitnejšej a zábavnejšej forme výučby. Nie je potrebné, aby si klienti nosili vlastné pomôcky.
 • Každý plavecký tréning je rozdelený na tri časti: rozcvička (podľa kategórie prebieha na kraji alebo v zadnej časti bazéna), hlavná časť (rôzne prípravné cvičenia a samotné plávanie) a záver (relaxačné a zábavné cvičenia a hry).

Bezpečnosť a hygiena

 • Dbáme o bezpečnosť našich klientov, preto sú vzorky vody z bazénov pravidelne kontrolované tak, aby neobsahovali žiadne látky alebo mikroorganizmy ohrozujúce ľudské zdravie a aby voda vyhovovala prísnym hygienickým kritériám. Z tohto dôvodu je nevyhnutné sa pred každým tréningom osprchovať, nakoľko to výrazne vplýva na kvalitu vody v bazéne.
 • V šatni a v priestoroch bazéna je prísne zakázané behať, konzumovať akékoľvek potraviny a pri tréningu žuvať žuvačku.
 • Do bazéna je prísne zakázané vstupovať  so šperkmi, ako sú náušnice, náramky, retiazky, prstene, hodinky a podobne. Za ich prípadnú stratu, poškodenie či zranenie nimi spôsobené nezodpovedáme.
 • Počas tréningu sa v priestoroch bazéna vždy nachádzajú osoby vyškolené kurzom prvej pomoci, záchranárskym či plavčíckym kurzom. Lekárnička je umiestená v miestnosti plavčíka a tiež na vrátnici.

Kvalitnú plaveckú čapicu s našim logom za 8€, detské neoprény za 40€ v štyroch veľkostiach a detské plavecké okuliare za 10€ si je možné zakúpiť pred každým tréningom u vedúceho kurzu.

vybava2

Často kladené otázky

Eva

Čo ak ochorieme (vymeškáme tréning), je možné si ho nahradiť alebo nám prepadne?

Fliper

Tréning je možné si po dohode nahradiť. Podmienkou je ohlásiť predpokladanú neúčasť (e-mailom alebo sms) vedúcemu kurzu najneskôr do 12.00 v daný deň tréningu. Snažíme sa vyhovieť každému klientovi, náhradu vymeškaného tréningu však negarantujeme. Nakoľko mávame takmer vždy všetky miesta v rozpise obsadené, závisí to od disciplinovanosti ostatných rodičov. Ak nám svoju neúčasť každý ohlási včas, môžeme potom voľné miesta ponúknuť na náhradné hodiny.

Lenka Kovalčiková

Čo ak dlhodobo ochorieme/kurz predčasne ukončíme?

Fliper

V prípade, že vymeškáte minimálne polovicu tréningov a viac po sebe (t.j. nepretržite) a vaša neúčasť je riadne a včas nahlásená, máte nárok na vrátenie polovice uhradenej sumy, nie viac. Alebo si môžete preniesť vymeškané tréningy do nasledujúceho kurzu - o to menej zaplatíte za nasledujúci kurz.

Martin

Je možné, aby rodič plával zároveň s dieťaťom vo voľnej dráhe?

Fliper

Rodičia môžu plávať v čase tréningu dieťaťa len, ak sú riadne zapísaní do kurzu (kategória dospelých). Nevyužité dráhy počas našich tréningov nemávame a každý v bazéne musí byť pod dohľadom trénera.

Igor

Môže byť počas tréningu rodič vo vode s dieťaťom?

Fliper

Nie, vo vode sa nachádza len dieťa s prideleným trénerom.

Andrea

Môže byť rodič prítomný pri bazéne počas tréningu?

Fliper

Rodič môže byť prítomný počas tréningu pri bazéne na prvom a poslednom tréningu kurzu. Otvorený tréning pre všetkých rodičov je tiež vždy prvý tréning v novom mesiaci. Je to z dôvodu udržiavania hygieny pri bazéne a tiež z dôvodu sústredenosti detí na trénerov (nie rodičov) a činnosti, ktoré majú vykonávať.

Júlia M.

Čo všetko je potrebné priniesť si so sebou na tréning?

Fliper

Účastník kurzu si na tréning prinesie plaveckú čapicu, plavecké okuliare a športové plavky. Odporúčame tiež osušku (prípadne župan) a proti šmykovú vode odolnú obuv. Všetky ostatné tréningové pomôcky zabezpečujeme my.

Petra K.

Dobrý deň,
je možné vymeškané tréningy odrátať z ceny nasledujúceho kurzu?
Dakujem

Fliper

To žiaľ možné nie je. No pokiaľ ste riadne zapísaný aj v nasledujúcom kurze, nevyčerpané "náhradky" si doň môžete preniesť.

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky