O nás » Dôležité informácie

Základné pokyny

Pred začiatkom plaveckého kurzu:

 • Každý účastník plaveckého kurzu na FEI STU dostane na prvom tréningu členskú kartu, ktorá mu ostáva do konca kurzu a na základe nej mu bude na vrátnici pred vstupom do šatne vydaný kľúč od skrinky.
 • Účastníkom kurzu v Stupave sa vydáva kľuč na základe zapísania sa do zoznamu na recepcii.
 • Vstup do šatne na všetkých prevádzkach je možný najskôr 15 minút pred začatím tréningu a k bazénu je povolené vstupovať najskôr 3 minúty pred samotným tréningom.
 • Rodič svoje dieťa pred začiatkom tréningu odovzdá pridelenému trénerovi a opúšťa priestor bazéna. Späť sa vracia až tesne pred skončením tréningu, kedy si dieťa prevezme od trénera späť. Toto pravidlo je nutné dodržiavať z dôvodu skvalitnenia tréningového procesu. Dieťa sa tak viac sústredí na trénera a činnosti, ktoré má vykonávať a tiež z hygienického hľadiska.
 • Otvorený tréning pre všetkých rodičov je vždy prvý a posledný v danom kurze, a tiež prvý tréning v novom kalendárnom mesiaci. V rámci tohto tréningu má rodič možnosť komunikovať s trénerom o veciach spojených s tréningovým procesom svojho dieťaťa.
 • Deti v kategórií Predškolákov rodičia sprchujú tesne pred tréningom, ostatné (vyššie) kategórie sa sprchujú spoločne po kolektívnej rozcvičke.
 • Dieťa k bazénu prichádza v plavkách určených na športový tréning, s plaveckou čapicou, plaveckými okuliarmi, uterákom či županom a vhodnou protišmykovou obuvou.
 • Z dôvodu bezpečnosti je prísne zakázané vstupovať do vody so šperkmi, ako sú náušnice, náramky, retiazky, prstene, hodinky a podobne. Za ich prípadnú stratu či zranenie nimi spôsobené neručíme.
 • Rodič (plnoletý účastník za seba) zodpovedá za vyhovujúci zdravotný stav dieťata. Neprípstné sú zápaly dýchacích ciest, ekzem, herpes, bradavice a rôzne ine infekčné ochorenia či otvorené rany.
 • V šatni a v priestoroch bazéna je prísne zakázané behať, konzumovať akékoľvek potraviny a pri tréningu žuvať žuvačku.
 • Po nahlásení mena a informácie o členstve v našej plaveckej škole majú naši členovia možnosť využitia 20% zľavy v značkovej predajni ARENA (Polus City Center) na celú škálu plaveckého sortimentu.

 

Počas tréningového procesu:

 • Na tréningoch nepoužívame nafukovacie rukávniky či kolesá, k dispozícií máme certifikované plavecké pomôcky, ktoré napomáhajú ku kvalitnejšej a zábavnejšej forme výučby. Nie je potrebné, aby si klienti nosili vlastné pomôcky.
 • Každý plavecký tréning je rozdelený na tri časti: rozcvička (podľa kategórie prebieha na kraji alebo v zadnej časti bazéna), hlavná časť (rôzne prípravné cvičenia a samotné plávanie) a záver (relaxačné a zábavné cvičenia a hry).

 

Bezpečnosť a hygiena:

 • Dbáme o bezpečnosť našich klientov, preto sú vzorky vody z bazénov pravidelne kontrolované tak, aby neobsahovali žiadne látky alebo mikroorganizmy ohrozujúce ľudské zdravie a aby voda vyhovovala prísnym hygienickým kritériám. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné sa pred každým tréningom osprchovať, nakoľko to výrazne vplýva na kvalitu vody v bazéne.
 • Počas tréningu sa v priestoroch bazéna vždy nachádzajú osoby vyškolené kurzom prvej pomoci, záchranárskym či plavčíckym kurzom. Lekárnička prvej pomoci je umiestená v miestnosti vedúceho trénera a tiež na vrátnici.

 

Všetkých rodičov prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie hygienických a bezpečnostných pravidiel!

 

Dôležité informácie o kurze:

 • Účastníci kurzu, ktorí majú záujem plynule pokračovať aj v nasledujúcom kurze majú prednostné právo pred novými záujemcami.
 • Ponúkame možnosť tiež individuálneho/súkromného tréningu pre všetky vekové kategórie s jedným z našich trénerov v bazéne podľa svojho výberu. V prípade záujmu je treba kontaktovať e-mailom vedúceho kurzu.
 • Platba za kurz je možná prevodom na účet IBAN SK05 0900 0000 0051 3767 8536, prípadne v hotovosti na prvom tréningu.
 • Prevod na účet je nutné zrealizovať ešte pred začatím kurzu tak, aby sme ho na prvom tréningu už evidovali a do poznámky je potrebné uviesť meno účastníka.
 • V prípade, že sa klient nezúčastní prvého tréningu, je nutné platbu zrealizovať prevodom ešte pred prvým tréningom. Ak sa tak nestane, jeho rezervácia sa ruší a miesto prepadá v prospech iného záujemcu.
 • Rodič (účastník kurzu) je povinný nahlásiť predpokladanú neúčasť na tréningu do 12:00 daného tréningového dňa. Riadne odhlásený tréning si má klient po dohode možnosť nahradiť. V prípade, že je kurz plne obsadený to však nedokážeme garantovať, nakoľko to závisí na disciplíne ostatných účastníkov pri včasnom odhlasovaní sa. No v rámci našich možností sa vždy snažíme vyhovieť.
 • Kvôli náhrade vymeškaného tréningu je potrebné kontaktovať vedúceho kurzu v daný deň záujmu po 12:00, ktorý Vám v prípade voľného miesta v danej kategórii ponúkne túto možnosť. Tréning, z ktorého účastník kurzu nebol riadne odhlásený, nie je možné nahrádzať.
 • Náhrady za tréningy v Stupave sa realizujú na bzéne v BA Mlynslej doline.
 • V prípade, že klient nemôže z nejakého vážneho dôvodu v kurze pokračovať, je nútený ho predčasne ukončiť (písomne, e-mailom) a kurz sa ešte nenachádza vo svojej druhej polovici, má po dohode nárok si neabsolvované tréningy odrátať z platby za nasledujúci kurz alebo môže požiadať o vrátenie polovice zaplatenej sumy, nie však viac. Ďalšie informácie nájdete v Zmluvných podmienkach.
 • Nevyčerpané náhrady si môže účastník preniesť aj do nasledujúceho kurzu, ak je do neho riadne zapísaný. V prípade, že z pôvodnej intenzity tréningov 2x týždenne účastník v nasledujúcom kurze prejde len na intenzitu1x týždenne, môže si tam preniesť len polovicu z celkového počtu neabsolvovaných náhrad. Ak účastník pôvodného kurzu do nasledujúceho kurzu už zapísaný nie je, nemá v ňom možnosť ani čerpať náhrady za vymeškané tréningy z predošlého kurzu.
 • Počas sviatkov a školským prázdnin (zapísaných v oficiálnom kalendári školských prázdnin) sa tréningy nekonajú. Konkrétne dátumy sú vždy vopred zverejnené na našej stránke.

Často kladené otázky

Eva

Čo ak ochorieme (vymeškáme tréning), je možné si ho nahradiť alebo nám prepadne?

Fliper

Tréning je možné si po dohode nahradiť. Podmienkou je ohlásiť predpokladanú neúčasť (e-mailom alebo sms) vedúcemu kurzu najneskôr do 12.00 v daný deň tréningu. Snažíme sa vyhovieť každému klientovi, náhradu vymeškaného tréningu však negarantujeme. Nakoľko mávame takmer vždy všetky miesta v rozpise obsadené, závisí to od disciplinovanosti ostatných rodičov. Ak nám svoju neúčasť každý ohlási včas, môžeme potom voľné miesta ponúknuť na náhradné hodiny.

Lenka Kovalčiková

Čo ak dlhodobo ochorieme/kurz predčasne ukončíme?

Fliper

V prípade, že vymeškáte minimálne polovicu tréningov a viac po sebe (t.j. nepretržite) a vaša neúčasť je riadne a včas nahlásená, máte nárok na vrátenie polovice uhradenej sumy, nie viac. Alebo si môžete preniesť vymeškané tréningy do nasledujúceho kurzu - o to menej zaplatíte za nasledujúci kurz.

Martin

Je možné, aby rodič plával zároveň s dieťaťom vo voľnej dráhe?

Fliper

Rodičia môžu plávať v čase tréningu dieťaťa len, ak sú riadne zapísaní do kurzu (kategória dospelých). Nevyužité dráhy počas našich tréningov nemávame a každý v bazéne musí byť pod dohľadom trénera.

Igor

Môže byť počas tréningu rodič vo vode s dieťaťom?

Fliper

Nie, vo vode sa nachádza len dieťa s prideleným trénerom.

Andrea

Môže byť rodič prítomný pri bazéne počas tréningu?

Fliper

Rodič môže byť prítomný počas tréningu pri bazéne na prvom a poslednom tréningu kurzu. Otvorený tréning pre všetkých rodičov je tiež vždy prvý tréning v novom mesiaci. Je to z dôvodu udržiavania hygieny pri bazéne a tiež z dôvodu sústredenosti detí na trénerov (nie rodičov) a činnosti, ktoré majú vykonávať.

Júlia M.

Čo všetko je potrebné priniesť si so sebou na tréning?

Fliper

Účastník kurzu si na tréning prinesie plaveckú čapicu, plavecké okuliare a športové plavky. Odporúčame tiež osušku (prípadne župan) a proti šmykovú vode odolnú obuv. Všetky ostatné tréningové pomôcky zabezpečujeme my.

Petra K.

Dobrý deň,
je možné vymeškané tréningy odrátať z ceny nasledujúceho kurzu?
Dakujem

Fliper

To žiaľ možné nie je. No pokiaľ ste riadne zapísaný aj v nasledujúcom kurze, nevyčerpané "náhradky" si doň môžete preniesť.

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky